Meny Lyckan.com


 
 


Ordspråk och citat om lycka
~¤~

Lyckan står den djärve bi
Latin: Fortes fortuna adiuvat
_

Var och en sin egen lyckas smed
Latin: Faber est suæ quisque fortunæ
_

Shakespeare:
Lyckan är likt en parfym.
Vi kan inte stänka den på andra
utan att några droppar faller på oss själva.
_

Någon:
Jagandet efter lycka är en av de största orsakerna till olycka.
_

Voltaire:
Lycka är en illusion, endast lidande är verkligt.
_

Montesquieu:
Om vi bara ville vara lyckliga, skulle det inte vara svårt att nå lyckan, men vi vill vara lyckligare än andra.
_

Francis Bacon:
Lyckan kan liknas vid en marknad där priserna allt som oftast sjunker, om man bara har tid att vänta.
_

Kinesiskt ordspråk:
Vill du bli lycklig för en dag - skaffa dig en flaska vin.
Vill du bli lycklig för en månad - skaffa dig en kvinna.
Vill du bli lycklig för hela livet - skaffa dig en trädgård.

(Eventuellt föreligger översättningsfel eller kulturellt missförstånd i ovanstående beträffande kvinnans så begränsade lyckoeffekt.)
_

Okänt ursprung:
Lyckans ost!

***

Om diktad lycka

Poeten, visdiktaren och tulltjänstemannen m.m. Elias Sehlstedt som levde 1808 -74 hade ofta lyckan som ämne för sin diktning. Även när han inte direkt nämner lyckan så finns den ändå med på något sätt, som en motsats till förtretligheterna han beskriver, eller som en hägring, som mål och mening i livet, som ett bakomligande mönster. I visan "Litet bo jag sätta vill" ger han utryck för drömmen om en lycklig tillvaro. Den börjar så här:

Litet bo jag sätta vill:
Gård med trädgårdstäppa till.
Liten åker till att grava
Vill jag uppå landet hava:
Huset utan vank och brist -
Fyra rum och förstukvist.

Ladugården lagom stor:
Åtta får och fyra kor;
Gris i stian, häst i stallet,
Liten kvarn vid vattenfallet,
Och vid bryggan ner vid strand
Liten båt att ro ibland.

---

En annan diktare som beskrivit lycka är Martin Koch. Så här börjar hans visa "Lyckan"

De sova ännu i jorden,
de blommor, som vi ska plocka,
en gång ska de vakna med glädje,
när solvindar leka och locka,
när kärlekens gyllene solljus
för dig, du kära upprunnit
då står i sin fagraste blomning
den lustgård vi själva oss vunnit.
Så tar jag dig till brud i vår
för långa, rika kärleksår,
ty lyckan kommer, lyckan går,
den som du älskar lyckan får.

---

Lyckan finns också i aftonbönen:

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går. Den gud älskar lyckan får.

(Sista meningen är numer vanligen utbytt mot "Du förbliver Fader vår.")

```´´´


Copyright Lyckan / I & B Söderberg ©