Lyckan.com

Meny

 '

Lycka kan vara kort

Lycka kunde man önska varandra per kort redan för hundra år sedan. Under senare delen av 1800-talet böjade man sända vykort per post. Korten blev de snabbt populära och skickades i stora mängder. Med korten kunde vänskap och familjerelationer uppräthållas utan hinder av långa avstånd. Att få många kort kunde betyda att man var omtyckt och ihågkommen. Ett välfyllt vykortsalbum blev något att stolt visa upp för vänner och bekanta, men också en tröst att ta fram i ensamheten när de anhöriga fanns på annan ort.
 Copyright
Text, foto, bearbetning I & B Söderberg ©


Björn Söderberg ©

Björn Söderberg ©

Versen på kortet ovan lyder:

Må glädje i lifvet blifva din lott,
På rosor må alltid du dansa,
Må lyckan dig följa i stort som i smått,
Din hjässa med lager bekransa!


Björn Söderberg ©
Kort från c:a år 1900 

Kortet till vänster:

Flicka, dina ögon klara
Och din lilla pupurmund,
Har mig fångat i en snara
Och min ro förstört i grund.
Tänk hvad fröjd, hvad salig lycka,
Finge liten kyss ibland
Jag på dina läppar trycka
Och smekas av din lilla hand

 
(Annons) dejta här:


 
=O=

Copyright bearbetning: I & B Söderberg / Lyckan © Text och bilder är skyddade av lagen om upphovsrätt och får ej vidareanvändas utan tillstånd.

Copyright I & B Söderberg / Lyckan ©
All rights reserved
-