Meny Lyckan.com


 
 


Symboler för lycka och tur  

Text, foto, bearbetning I & B Söderberg ©

Hästsko som man hittar anses av många vara lyckobringande. Enligt traditionell uppfattning ger en hästsko tur och skydd mot olycka där den spikas fast.

Fyrklöver ger tur. Det gör däremot inte femklöver, anses det. Enligt sägnen hade Eva fyrklöverväxten med sig ut när de blev fördrivna från Edens lustgård.

Hartass eller kanintass skyddar enligt spridd uppfattning mot otur och ger framgång.

Spindlar åtminstone små sådana uppfattas ibland som lyckospindlar.

Även nyckelpigan betraktas av många som symbol för tur och lycka.

Storken kan också stå för tur. Ett storkbo på taket uppfattas på många håll symbol för familjelycka.

Regnbågen påstås medföra lycka genom att den visar på nedgrävda rikedomar. Där regnbågen möter marken kan man enligt denna uppfattning finna en skatt.

Sotare uppfattas som lyckotecken i vissa länder. Det har ansetts att sotarpojkar kunde föra bort olyckan när de rensade sotet ur rökgångarna. Sotningen var ett mycket ohälsosamt och riskfyllt barnarbete.

Flugsvampar små vitprickigt röda kan finnas som lyckotecken på gamla bokmärken och gratulationskort.

Klockor kyrkklockor, bröllopsklockor är ofta lyckotecken i kortens värld.

Grisar förekommer på gamla nyårskort med lyckönskningar tillsammans med fyrklöver och andra lyckotecken. Grisen symboliserade lycka i kraft av att den hade överlevt julen.

Draken är en lyckosymbol i Kina, så även fladdermusen faktiskt.

Jade är en tur-sten i kinesisk tradition.

Lyckotal är oftast 21, men även 3, 5, 7 eller andra udda tal, utom 13, kan vara lyckobringande.

Svastikan, hakkorset har i flera kulturer förr i tiden varit en symbol för lycka. Med nazismens övertagande av tecknet upphörde denna lyckoanknytning.

Lycka kan uttryckas i bilden av ett ymnighetshorn, överfyllt med frukter eller mynt. Ibland bärs hornet av lyckans gudinna Fortuna som blint spiller ut av innehållet.

Lyckohjulet är ett tecken för lyckans ofrånkomligt ojämna fördelning. I medeltida bilder beskrivs livets gång och lyckans obeständighet med ett hjul, omgivet av människor som är på väg uppför på den ena sidan och nedför på den andra. Hjulet används i flera kulturer som symbol i olika existensiella sammanhang.

vvv
 
 

Copyright text och bilder Lyckan / I & B Söderberg ©